Select Page

11. Konferencja Compliance & AML

Warszawa, 8-9.04.2025 r.

My Polish is rusty, take me to the English site

Za nami już 10. Konferencja Compliance & AML!

Ponad 100 uczestników wzięło udział w 10. Konferencji Compliance & AML, która stanowiła platformę do omówienia kluczowych zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa oraz zapobieganiem praniu pieniędzy (AML).

Konferencja w tym roku skoncentrowała się na różnorodnych aspektach związanych z compliance i AML. Jednym z głównych tematów było omówienie zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa w międzynarodowych grupach kapitałowych oraz prezentacja kluczowych trendów i ryzyk kształtujących przyszłość w zakresie AML i Compliance w Polsce.

Ważnym krokiem w rozwoju skutecznych programów compliance było także omówienie odpowiedzialności biznesowej oraz aktualnych kwestii związanych z whistleblowerami. Ponadto, konferencja dotyczyła również tematu włączenia społecznego w ramach ESG oraz wyzwań związanych z compliance i AML w obszarach takich jak sztuczna inteligencja, blockchain, uczenie maszynowe i narzędzia Regtech.

Kolejne dyskusje koncentrowały się na specjalistycznych obszarach, takich jak KYC w sektorze kryptowalut, reforma unijnego reżimu AML i CFT oraz aktualne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce. Omówiono także aktualny wpływ sankcji na instytucje oraz zarządzanie ryzykiem w relacjach z podmiotami trzecimi w oparciu o analizę ryzyka i KYC.

Wreszcie, poruszono również praktyczne wyzwania związane z AML, compliance i ochroną danych w instytucjach finansowych. Konferencja stanowiła doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń, a uczestnicy mieli okazję lepiej zrozumieć aktualne wyzwania i najlepsze praktyki w zakresie przestrzegania prawa i zapobiegania praniu pieniędzy.

Zapraszamy do zobaczenia fotorelacji z tego wydarzenia! Wkrótce udostępnimy też fragmenty poszczególnych paneli i prezentacji.

Zobacz nagrania z niektórych wystąpień podczas 9. Konferencji Compliance & AML 2023